Cách mưu sinh của loài cá và cái nhìn về thành bại


 Cá nhỏ " mưu sinh" bằng cách nổi lều bều trên mặt nước kiếm ăn

小魚的謀生方式就是浮出水面找吃的

Còn Cá lớn thì không gọi là " mưu sinh", mà xem là "Sách lược sinh tồn". Nó dành phần lớn thời gian trong cuộc đời ở sâu dưới nước, chờ Cá bé ăn no, lớn lên đến kích thước nhất định thì sẽ ăn cá bé

大魚呢?大魚不能叫做《謀生方式》,大魚的《生存方式》是一種《策略》、它的《策略》很簡單,大部分時間都躲在水下,等著小魚吃飽長大後就直接吃了小魚Đừng vội vã bước đến đỉnh cao nhất, vì có thịnh ắt có suy, vạn vật trong vũ trụ khi đạt đến cực thịnh thì cũng là lúc thoái trào, không ai có thể cản được.

請不要匆忙地讓自己走到最高峰,因為在這個世界上的任何東西一旦成為最高峰狀態的時候都會往下掉,誰都不能抵擋。

Thành công sớm chi bằng thành công muộn.Ví như việc ta đi leo núi, khi lên đến đỉnh núi thì cũng là lúc phải xuống núi, trở về nhà...

早成功不如晚成功,類似於在爬山的時候,爬到了山頂就是準備要下山了。

Thất bại muộn chi bằng thất bại sớm, người trẻ thất bại còn có thể làm lại, người già mà thất bại thì chẳng thể Đông Sơn Tái Khởi

晚失敗不如遭早失敗,年輕人失敗了還可以東山再起,但年紀大的人才失敗就沒法挽救


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét