Hổ, Sư tử và Sói cùng mời Cừu đi ăn đồ nướng 獅子,老虎,狼邀請了毛羊去燒烤


Học trò trong lúc thiền định thấy được 學生在禪定的時候見到 :  Hổ, Sư tử và Sói cùng mời Cừu đi ăn đồ nướng

獅子,老虎,狼邀請了毛羊去燒烤

Hổ là lão đại nên phân công Sư tử mang theo lò nướng, Hổ mang theo than đốt, Sói mang theo tăm xỉa răng và muối

老虎作為老大,為該團隊分工:

獅子帶爐子、老虎帶煤炭、狼帶簽子和鹽巴。

Cừu thấy mình không được phân công gì nên vội hỏi : tôi cần đem gì theo ạ ?

羊發現自己沒受到任何任務就問:那我需要帶些什麼呢?

Hổ, Sư tử và Sói đồng thanh trả lời : không cần, bạn đến là được rồi.

老虎,獅子和狼說: 你什麼丟都不要帶,只要來就可以了

Cừu cảm động rơi nước mắt nói: các vị thật tốt, được làm bạn với chư vị quả đúng là phúc mà tôi tu từ kiếp trước …

羊痛哭流涕感動的是: 各位真好能和各位交朋友是我上一輩子修來的福氣

Hai con Hổ tranh đấu một mất một còn.

兩隻老虎打架, 鬥的是你死我活.

Gần đó có một bầy heo, chăm chú hoan hỷ xem trận đấu của chúa sơn lâm

一群豬在旁看的津津樂道,最後一隻老虎戰勝了另一隻老虎

豬們都歡呼掌聲。

Thực ra, Hổ tranh đấu chẳng liên quan gì đến bầy heo, nhưng chúng lại hoan hỷ cổ vũ

其實,老虎們打架跟豬們一點兒關係都沒有。可豬呢,卻為了打贏的老虎喝彩歡呼。

Đáng thương thay, bầy heo không hề biết, Hổ đánh nhau chỉ để giành ăn thịt Heo....

可憐的豬不知道,老虎打架,其實為了吃豬肉。。。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét