Kinh điển nổi bật trong Phật giáo và Đạo giáo 佛教和道教的經典


 


Kinh điển nổi bật trong Phật giáo và Đạo giáo

佛教和道教的經典:

Phật dạy ta buông bỏ

佛教教人放下

Đạo giáo dạy ta mở ra trí tuệ, thuận theo tự nhiên vô vi

道教是教人想開、順應自然無為

Phật dạy tu để biết nhân quả, kiếp người

佛教修的是來世、因果

Đạo giáo dạy ta cầu kiếp sống này, làm sao để sống lâu sống thọ

道教求的是今生、如何延年益壽

Đạo giao không cấm ta lập gia đình

道教的正一派允許結婚

Hòa thượng tu hành thì sẽ cạo đầu đoạn hồng trần

和尚剃髮斬斷紅塵、道教不剃髮................Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét