Định nghĩa của Nhân tính 人性的定義


 


Khi bạn có thể đem đến lợi ích cho người khác thì nhân tính chính là sự lương thiện

當你對別人有用時、人性就是善良

Khi bạn không đem được lợi ích đến cho người khác thì nhân tính là hai từ ích kỷ

當你對別人無用時、人性就是自私

Khi bạn ảnh hưởng đến lợi ích của người khác thì nhân tính lúc này là độc ác

當你觸碰別人利益時、人性就是惡毒

Tất cả những phiền muộn của bạn, đều đến từ sự bất lực của bản thân

你所有的煩惱、均來自于自己無能

Khi bạn có đủ thực lực, có thể đem đến lợi ích cho người khác , thì bạn sẽ cảm nhận được xã hội tươi đẹp đến thế nào

當你的實力足夠強大時、能給別人帶來利益時

你才能感受到這個社會的美好。

....................................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét