Trong thế giới của loài vịt xiêm, Thiên nga chính là kẻ tội đồ 畢竟在烏鴨的世界裡、天鵝是有罪的


 


Hãy ghi nhớ 請記住 :

Loài Chuột chưa bao giờ cho rằng thức ăn của chúng là trộm được mà có

老鼠從來不會認為自己吃的東西是偷的

Loài muỗi chưa bao giờ cho rằng hút máu người là sai trái

蚊子從來不會認為叮咬別人是錯的

Loài Ruồi cũng chua bao giờ cho rằng chúng là dơ bẩn

蒼蠅從來不會認為自己是髒東西

Bọ Cạp cũng chưa bao giờ cho rằng chúng là loài có độc

 蠍子也從不會認為自己有毒

Thế nên : Trong thế giới của loài vịt xiêm, Thiên nga chính là kẻ tội đồ

畢竟在烏鴨的世界裡、天鵝是有罪的

Trong xã hội hiện  tại, khi lợi ích đạt ngưỡng nhu cầu , thì người xa lạ cũng sẽ trở thành bạn bè , người tình.

在當今這個社會,利益到位時,陌生人都可以成為朋友、情人。

Khi lợi ích không còn, thì bạn bè , người tình tuyệt vời đến mấy cũng sẽ trở thành người xa lạ. Đây chính là cuộc sống....

利益消失時,再好的朋友、情人都可以成為陌生人。這就是人生Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét