Cùng nán lại giữa quá khứ và vị lai 在过去与未来之间停留一下


  

Trải nghiệm trong mấy mươi năm ngắn ngủi chính là ý nghĩa cuộc sống trong đời  bạn. Ngước nhìn dải ngân hà , tỷ năm sau văn minh nhân loại sẽ như gió thoảng mây bay. Cái gì là chức, tiền, danh vị ? Tất cả chỉ là hạt bụi bé nhỏ trong dòng chảy lịch sử . Kiếp người chẳng qua chỉ là một chuyến du ngoạn, chuyến du ngoạn sẽ không lưu lại bất cứ một dấu vết nào cả. Những gì hiện hữu trong chuyến du ngoạn này như : gió thổi trên sông, ánh trăng trên núi. Chẳng qua chỉ là sự nghe, sự thấy mà cảm thụ được.

你活著的短短的幾十年體驗,它就是生命中的全部意義所在。但我們抬頭仰望星河,數億萬年以後一切人類的文明都會煙消雲散,什麼王權富貴、王侯將相、達官顯貴、風流墨客... 在歷史的長河當中和時間的尺度上,都不過是一粒微小的塵埃。人生其實就是一場旅程,一場終究不會留下任何痕蹟的旅程。在這一場旅程當中,為江上之清風與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色。Hạnh phúc đích thực là gì? 請問真正的幸福是何物?

Nếu cho rằng có tiền sẽ Hạnh phúc, vậy ta sẽ sống một đời gian khổ

如果認為有錢就是幸福、那我們一輩子是很辛勞的

Nếu cho rằng vui vẻ chính là Hạnh phúc, vậy ta sẽ sống đời của một kẻ nông cạn

如果認為快樂就是幸福、那麼我們就是很淺薄的人

Nếu cho rằng Hạnh phúc là phải có được thành tựu,vậy chắc ta sẽ sống trong phiền muộn

如果認為要有成就才是真正的幸福、那肯定會很苦惱的。

Đừng Khắt khe với người khác, dễ dãi với chính mình

請不要對別人嚴苛,對自己寬容

Vì bởi 因為:     Vô độ bất trượng phu

 無度不丈夫

Lượng tiểu phi quân tử

量小非君子 

《Ý nói người quân tử, nhân vật lớn đều không thể thiếu cái Độ lượng 》

《指的是 君子、大人物的都需要度量》


Đừng vội vã bước đến đỉnh cao nhất, vì có thịnh ắt có suy, vạn vật trong vũ trụ khi đạt đến cực thịnh thì cũng là lúc thoái trào, không ai có thể cản được.

請不要匆忙地讓自己走到最高峰,因為在這個世界上的任何東西一旦成為最高峰狀態的時候都會往下掉,誰都不能抵擋。

Thành công sớm chi bằng thành công muộn.Ví như việc ta đi leo núi, khi lên đến đỉnh núi thì cũng là lúc phải xuống núi, trở về nhà...

早成功不如晚成功,類似於在爬山的時候,爬到了山頂就是準備要下山了。

Thất bại muộn chi bằng thất bại sớm, người trẻ thất bại còn có thể làm lại, người già mà thất bại thì chẳng thể Đông Sơn Tái Khởi

晚失敗不如遭早失敗,年輕人失敗了還可以東山再起,但年紀大的人才失敗就沒法挽救


Khi bạn đủ lớn mạnh, bạn ít nói, thì đây là biểu hiện của sự trầm tính. Tính xấu của bạn là cá tính, sự ngang ngược của bạn chính là điều khác biệt.

當你的實力足夠強大時,你的少說話就是深沉,你的壞脾氣就是個性,你的沒大沒小就是隨和.

Khi bạn là kẻ yếu thế, người khác sẽ đánh giá bạn :

ít nói chuyện là biểu hiện của sự khờ khạo. Tính xấu của bạn là bởi do bạn có trí tuệ cảm xúc kém.Sự ngang ngược của bạn chính là do thiếu giáo dục

當你弱小時,少說話就是傻瓜

你的壞脾氣就是情商底,你的沒大沒小就是缺乏教養

Dù sao chăng nữa thì :

Khi bạn lớn mạnh , sẽ luôn có người tìm ưu điểm của bạn để tán dương

Khi bạn yếu thế, sẽ luôn có kẻ tìm kiếm khuyết điểm của bạn để bươi móc.

無論如何,總有人會在強者的身上找優點,在弱者的身上挑毛病

🕳Đây chính là cuộc sống 🙃這就人生Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét