Tu trăm năm mới có duyên ngồi chung một chuyến đò...Gặp gỡ giữa chúng ta phải chăng là duyên phận ? 百年修得同船渡,我們的相遇是緣分


   Trên thế gian này có đến vài tỷ người, bạn tin rằng sự gặp gỡ giữa chúng ta là sự ngẫu nhiên ? Tôi nghĩ chắc không phải thế.

世界幾十億人口讓我們相遇,你相信是偶然嗎?應該不是吧。

 Duyên phận khiến ta gặp nhau trong thế giới có gần 8 tỷ con người đang hối hả.

緣分就是在這個世界幾十億人中我遇見了你

Phải chăng giữa biển người mênh mông ta gặp nhau là do trời định sẵn. Nếu như không phải, thì cũng đáng để   trân trọng .

茫茫人海,人與人相遇,靠的是上天的緣分。就算是偶然的相遇也都值得我們去珍惜。

Cổ nhân nói : Tu trăm năm mới có duyên ngồi chung một chuyến đò. Gặp gỡ giữa chúng ta là duyên phận, hoà hợp với nhau đó là phúc phận. Hoan hỷ, hoan hỷ !

古人說:百年修得同船渡,千年修得共枕眠、我們的相遇是緣分,相處是福分、歡喜,歡喜! 


Tâm thiện như nước, nước đem lợi cho vạn vật mà không tranh

上善若水,水善利萬物 而不爭


...Phí Phu Tử 費夫子

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét