Xem lại 7 câu thoại kinh điển của Châu Tinh Trì mà lòng chợt cảm khái 翻看周星馳的7句經典台詞,感覺到感慨


 
Xem lại 7 câu thoại kinh điển của Châu Tinh Trì mà lòng chợt cảm khái 

翻看周星馳的7句經典台詞,感覺到感慨:

1làm người nếu như không có lý tưởng thì sống có khác gì Cá khô đâu chứ?

 做人如果沒有理想的,跟鹹魚有什麼區別?

2Thể diện không phải người khác cho bạn, mà do bạn tự mình giành lấy

 面子不是別人願意送給我們的,是自己湊上來的。

3Tôi tưởng dựa vào tình thâm giao của chúng ta có thể nói chuyện tình cảm, nhưng không ngờ cũng chỉ là một cuộc mua bán

我以為憑我們的交情可以講點兒感情,沒想到還是一筆買賣。

4Người trẻ tuổi cao ngạo ngang ngược bị người của mình dạy cho bài học còn hơn ở bên ngoài bị người ta chơi cho tới chết

年輕人喬長跋扈被自己人教訓,總比在外面被人玩死的好。

5chỉ có tự mình ngày một lớn mạnh mới có thể ngày một đồng hóa

只有越來越強大,才能越來越同化。

6Trừ gian diệt bạo là trách nhiệm của chúng ta, hành thiện tích đức là hứng thú của ta

除暴安良使是我們的責任。行善積德是我本身的興趣。

7Phía trước là một màn đen tối không nhìn thấy gì cả, nhưng cũng không phải, khi trời sáng mọi thứ sẽ lại trở nên tốt đẹp.

前面漆黑一片什麼都看不到,也不是,天亮以後會很美的。Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét