Khi những kẻ thù cầm súng đã bị tiêu diệt, thì kẻ thù không ôm súng vẫn tồn tại 持槍的敵人被您消滅以後,不持槍的敵人依然存在


 


Khi những kẻ thù cầm súng đã bị tiêu diệt, thì kẻ thù không ôm súng vẫn tồn tại

持槍的敵人被您消滅以後,不持槍的敵人依然存在

Họ vẫn sẽ sống chết đấu tranh với bạn

他們必然的要和諸位做拼死的鬥爭

Chính vì lẽ đó, không thể xem nhẹ những kẻ thù tay không cầm súng

因此,請絕對不能輕視這些敵人
Mắt thường nhìn thấy được, ta gọi là trong tầm mắt, không nhìn thấy được thì gọi là tầm nhìn

肉眼能看到的叫視線、看不到的叫視野

Não bộ tính toán ra được gọi là IQ, dự tính được những thứ mà bộ não thường  không nhận ra thì gọi là trí tuệ

腦袋測出來的叫做智商、測不出來的叫做智慧


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét