Khác biệt giữa Thánh nhân và Anh hùng 聖人和英雄的區別


 


Khác biệt giữa Thánh nhân và Anh hùng

聖人和英雄的區別在於

Anh hùng là Nhân tài, dùng tài hoadũng khí của chính mình để chinh phục người khác

英雄是人才、採用自己的才華和勇氣來征服別人。

Sau cùng, sẽ thua bởi chính nhược điểm của mình , thua bởi nhược điểm nhân tính

最後還是敗在自己的人性弱點

Thánh nhân là đấng vượt trên cả nhược điểm nhân tính trong kiếp người

聖人是對人性弱點的超越

Thánh nhân, nhìn thấu được nhân tính, thấu được vô thường, vô minh, vô ngã...vô vi

聖人你看透人性弱點、無明、無我、我為。。。

 


Khi bạn đủ lớn mạnh, bạn ít nói, thì đây là biểu hiện của sự trầm tính. Tính xấu của bạn là cá tính, sự ngang ngược của bạn chính là điều khác biệt.

當你的實力足夠強大時,你的少說話就是深沉,你的壞脾氣就是個性,你的沒大沒小就是隨和.

Khi bạn là kẻ yếu thế, người khác sẽ đánh giá bạn :

ít nói chuyện là biểu hiện của sự khờ khạo. Tính xấu của bạn là bởi do bạn có trí tuệ cảm xúc kém.Sự ngang ngược của bạn chính là do thiếu giáo dục

當你弱小時,少說話就是傻瓜

你的壞脾氣就是情商底,你的沒大沒小就是缺乏教養

Dù sao chăng nữa thì :

Khi bạn lớn mạnh , sẽ luôn có người tìm ưu điểm của bạn để tán dương

Khi bạn yếu thế, sẽ luôn có kẻ tìm kiếm khuyết điểm của bạn để bươi móc.

無論如何,總有人會在強者的身上找優點,在弱者的身上挑毛病

🕳Đây chính là cuộc sống 🙃

這就人生......Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét