Hạnh phúc đích thực là gì? 請問真正的幸福是何物?


 


Hạnh phúc đích thực là gì? 請問真正的幸福是何物?

Nếu cho rằng có tiền sẽ Hạnh phúc, vậy ta sẽ sống một đời gian khổ

如果認為有錢就是幸福、那我們一輩子是很辛勞的

Nếu cho rằng vui vẻ chính là Hạnh phúc, vậy ta sẽ sống đời của một kẻ nông cạn

如果認為快樂就是幸福、那麼我們就是很淺薄的人

Nếu cho rằng Hạnh phúc là phải có được thành tựu,vậy chắc ta sẽ sống trong phiền muộnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét