Đừng Khắt khe với người khác, dễ dãi với chính mình 請不要對別人嚴苛,對自己寬容


 


如果認為要有成就才是真正的幸福、那肯定會很苦惱的。

Đừng Khắt khe với người khác, dễ dãi với chính mình

請不要對別人嚴苛,對自己寬容

Vì bởi 因為:     Vô độ bất trượng phu

 無度不丈夫

Lượng tiểu phi quân tử

量小非君子

Ý nói người quân tử, nhân vật lớn đều không thể thiếu cái Độ lượng

《指的是 君子、大人物的都需要度量》Ta cứ bình thản trước vạn sự.....

Đừng nghĩ ngợi nhiều về cách nhìn của người khác về mình

在意別人的看法就是自作多情

Kẻ thù trở thành bạn là bởi vì để sinh tồn

敵人變成了朋友是為了生存

Bạn bè trở thành kẻ thù cũng bởi vì lợi ích

朋友變成了敵人是為了利益

Kẻ thù nếu trở thành bạn sẽ đáng tin hơn cả bạn

敵人變成了朋友比朋友更可靠

Bạn bè nếu trở thành kẻ thù sẽ đáng sợ hơn kẻ thù

朋友變成了敵人比敵人更可怕

Không có bạn bè , hay kẻ thù vĩnh cửu

沒有永遠的朋友,也沒有永遠的敵人

Nếu không đụng chạm đến lợi ích, thì tất cả đều là chính nhân quân tử

不觸摸到利益的大家都是正人君子


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét